لوگوی جشنواره وب و موبایل ایران
Search

دسته:دانستنیهای قبل از ازدواج

13466790861

۷ اشتباه بزرگ دختران مجرد

برخی دختران تجارب خود را از ازدواج و زندگی دیگران به نوعی بدبینی و احتیاط فوق العاده و غیر...

za4-3685

خوب و بد پیش قدم شدن دختران در ازدواج

دختره از پسره خواستگاری کرده! همین جمله کافی است تا بمبی بین اعضای خانواده منفجر شود و همه...